Close

Почистване на аспирационни системи

Почистване на аспирации на рестуранти и заведения

Почистването на аспирационни системи в професионалните кухни е сложен и трудоемък процес.

При почистване на кухненското оборудване ние използваме препарати които са сертифицирани за употреба в хранително-вкусовата промишленост. Препоръчваме  почистването на аспирационни системи да се извършва веднъж годишно, за да се избегне натрупването за мазнини , които могат да доведат до запалванто и.

За да получите своята индивидуална оферта за почистване в Бургас, моля свържете се с нас на 0888 60 40 48 безплатен оглед в рамките на града.