Close

Почистване на аспирации

Почистване на аспирационен чадър

Почистването на аспирационни системи в професионалните кухни е сложен и трудоемък процес. От съществено значение е да поддържате чисто оборудването, печките, ножовете, ножовете, съдомиялните машини и други инструменти, редовно използвани в кухнята. Да останеш организиран, максимално ефективен, като същевременно поддържаш здравословна хигиенична кухня, е крайната цел на всеки собственик на ресторант.

Чадърът на аспирацията е основния компонент, който се нуждае от редовна поддръжка и почистване. Пренебрегването на този важен компонент може да причини опасност от пожар.

Мръсна и мазна кухненска аспирация е предпоставка за повишен риск от пожар

Рутинното почистване на кухненски абсорбатори може да бъде най-важната услуга, извършвана в търговските кухни. Правилното почистване на аспиратора трябва да се извършва професионално и своевременно. За да се удължи максимално дълго животът на аспирацията и да се гарантира безопастността в кухнята.

При почистване на кухненското оборудване ние използваме препарати които са сертифицирани за употреба в хранително-вкусовата промишленост. Препоръчваме  почистването на аспирационни системи да се извършва веднъж годишно, за да се избегне натрупването за мазнини , които могат да доведат до запалванто и. Грубите наслоявания от мазнина върху чадъра на аспирацията се премахват ръчно. Отделни елементи могат да бъдат демонтирани и почистени отделно, в зависимост от технологичната конструкция на самата аспирация.

За да получите своята индивидуална оферта за почистване в Бургас, моля свържете се с нас на 0888 60 40 48 безплатен оглед в рамките на града.