Close

Индустриални помещения

индустриални помещения
Почистване на индустриални помещения

Целта пред всяко едно предприятие е поддържане на висока работна ефективност. С огромен принос за това е добрата хигиена в производствените помещения. Тя може да окаже психологическо влияние, както върху служителите, така и върху клиентите, посещаващи производствените сгради.

Това поражда нуждата от професионални почистващи услуги, които да бъдат подходящи за всички индустриални помещения, независимо от техните различия. Ние, в “Свежо“ предлагаме на своите бизнес клиенти услуги, които могат да се променят според техните нужди или предпочитания.

При почистване на индустриални обекти използваме мощни пароструйки, чрез които измиваме и почистваме покриви , фасади, тавани, стени и др.

Почистване на под с дискови машини и дуги в зависимост от нуждите на клиента.

  • Премахване на праха и измиване на всички подови настилки и повърхности
  • Почистване на канцеларии, офиси и тоалетни части
  • Дезинфекциране на оборудването и техниката в помещенията
  • Изхвърляне на отпадъци
  • Почистване на вътрешните прозорци
  • Почистване на стени

Оглед е задължителен